Een leven lang kansen!?

Hoe zullen we over 25 jaar terugkijken op de coronacrisis? Zullen we spreken over de generaties van vóór en van na de pandemie? Zal de crisis worden gezien als de markering tussen de periode van economische voorspoed en de periode van nulgroei? Grote gebeurtenissen laten vaak lang hun sporen na. Dat geldt ook in het persoonlijke leven. Dromen kunnen in duigen vallen door een echtscheiding, zwaar ongeval, ernstige ziekte, verslaving of baanverlies, maar ook dan kunnen zich onverwacht nieuwe mogelijkheden voordoen.

De coronacrisis heeft in ieder geval op korte termijn een grote impact op onze wijze van (samen)leven. Een van de vele evenementen die door het coronavirus geen doorgang kan vinden, is het tweejaarlijkse congres van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) dat we op 25 juni hadden willen houden. Onder de titel ‘Een leven lang kansen!?’ zou de levensloop centraal staan. Nu het congres niet kan doorgaan, hebben we besloten dit digitale magazine aan te bieden, waarin we een aantal bijdragen voor het congres hebben gebundeld. Natuurlijk kan een geschreven medium nooit de directe interactie met een spreker vervangen. Evenmin kunnen we u de gelegenheid bieden tijdens de pauzes te netwerken en nieuwe contacten te leggen – toch een van de belangrijkste attracties van een congres. Niettemin geeft dit magazine u een indruk van wat u op het congres had kunnen horen. En, ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’: u hoeft nu niet te kiezen tussen de verschillende workshops, maar kunt kennis nemen van alle bijdragen.

We hopen dat u dit magazine met plezier en interesse zult lezen en kijken ernaar uit om u een volgend jaar weer in levenden lijve te ontmoeten!

Paul de Beer

P.S. We horen graag wat u van dit magazine vindt. Wilt u daarom na lezing de online enquête invullen?

Download magazine als PDF Vul enquête in